Spår av historien

Uppsala universitets långa historia märks bland annat genom olika företeelser och symboler som förekommer vid akademiska högtider.

Exercitier och ridning vid Uppsala universitet

Uppsala universitet har sedan 1663 en ridinstitution där studenter och anställda kan utöva ridsport.

Verksamheten började på 1600-talet när studenterna skulle utbildas i så kallade excercitier, som betyder övningsämnen. Till dessa övningsämnen hörde även franska, spanska, italienska, fäktning, dans, musik och ritning.

Ridning vid Uppsala universitet

Exercitierna

En ryttare på en häst på en skogsväg

Akademiska symboler

Det finns flera symboler med historisk betydelse som syns vid universitetets olika högtider.

Du kan till exempel se två silverspiror som rektors cereomniella vakter brukar bära. De tillkom i början av 1600-talet och skulle uttrycka universitetets självständighet.

En annan symbol är rektorskedjan som Oscar II skänkte till universitetet och som rektor bär vid till exempel professorsinstallationen.

De akademiska symbolerna

Två silverspiror ligger bredvid varandra. Deras toppar är förgyllda, runda och smyckade med detaljer och ädelstenar.

Devisen "Tänka fritt är stort men tänka rätt är större"

I gyllene bokstäver över ingången till aulan i Universitetshuset i Uppsala står det: "Tänka fritt är stort men tänka rätt är större".

Orden är ett citat av juristen Thomas Thorild som studerade i Uppsala på 1700-talet. Han var en provocerande och kontroversiell tänkare som väckte debatt i sin samtid.

Historien bakom "Tänka fritt är stort men tänka rätt är större"

Citatet "Tänka fritt är stort men tänka rätt är större" ovanför entrén till universitetsaulan

Rektors ceremoniella vaktstyrka

Alla kanske inte vet att rektor har egna vakter vid sin sida under högtidliga ceremonier.

En av dem är Martin Andersson. Han arbetar till vardags som ekonomiadministratör vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, men några gånger per år vid högtidliga tillfällen ikläder han sig en roll med mycket gamla anor. Då leder han rektors ceremoniella vaktstyrka, där han som pedell (”vaktchef”) och två cursorer har viktiga roller i traditionen.

Pedellen Martin Andersson om sitt uppdrag

Rektor håller tal i pulpeten i universitetsaulan medan de tre ceremoniella vakterna står framför honom

Gluntarna

De berömda sångerna om ”Glunten och magistern” eller ”Gluntarna” som de brukar kallas är skrivna av uppsalastudenten Gunnar Wennerberg vid mitten av 1800-talet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin