Spår av historien

Uppsala universitets långa historia märks bland annat genom olika företeelser och symboler som förekommer vid akademiska högtider. 

Exercitier

En skulptur av en häst

Uppsala universitet har sedan 1663 en ridinstitution där studenter och anställda kan utöva ridsport. Verksamheten har sin grund i att studenterna på 1600-talet skulle utbildas i så kallade excercitier, som betyder övningsämnen. Till dessa övningsämnen hörde även franska, spanska, italienska, fäktning, dans musik och ritning.

Ridning vid Uppsala universitet

Exercitierna

Akademiska symboler

I början av 1600-talet tillkom en symbol i form av två silverspiror som skulle uttrycka universitetets självständighet. Spirorna förvaras numera på Gustavianum och tas fram vid akademiska högtider. 

En annan symbol är rektorskedjan som Oscar II skänkte till universitetet och som rektor bär vid till exempel professorsinstallationen.

De akademiska symbolerna

Toppen av silverspiran

Devisen "Tänka fritt är stort men tänka rätt är större"

I gyllene bokstäver över ingången till aulan i Universitetshuset i Uppsala finns devisen "Tänka fritt är stort men tänka rätt är större". Orden är ett citat från juristen Thomas Thorild som studerade i Uppsala på 1700-talet. Han var en provocerande och kontroversiell tänkare som väckte debatt i sin samtid.

Läs om citatet "Tänka fritt är stort men tänka rätt är större"

Rektors ceremoniella vaktstyrka

Processionståg vid doktorspromotionen 2014

Alla kanske inte vet att rektor har egna vakter vid sin sida under högtidliga ceremonier. Martin Andersson arbetar till vardags som ekonomiadministratör vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, men några gånger per år vid högtidliga tillfällen ikläder han sig en roll med mycket gamla anor. Då leder han rektors ceremoniella vaktstyrka, där han som pedell (”vaktchef”) och två cursorer har viktiga roller i traditionen.

Pedellen Martin Andersson berättar om sitt uppdrag

Senast uppdaterad: 2022-06-01