Studenttraditioner

En av anledningarna till att många studenter väljer Uppsala universitet är dess levande studentliv och traditioner. Traditionerna går ofta att spåra långt tillbaka i tiden, samtidigt som de ständigt förnyas och anpassas till vår tid.

Valborg – eller sista april som vi säger i Uppsala

Går det att ta sig fram på Fyrisån när vattnet står som högst? Två studenter testade på valborgsmässoafton 1975 – och det var starten på en av Uppsalas mest populära traditioner, forsränningen.

Forsränningen är en av många händelser vid Uppsalas största studenthögtid, sista april. Stadens gator fylls av människor som firar med picknick i Ekonomikumparken, mösspåtagning i Carolinabacken, forsränning, vårsånger vid Gunillaklockan och mycket mer.

Fira sista april med Uppsala universitet

Folkmassa tittar på fyra personer som åker i en flotte på valborg

Studentmössan

Sedan början av 1900-talet har studenter samlats på sista april för att ta på sig studentmössan. Men det var först på 1950-talet som det blev tradition att rektor höjer sin mössa exakt klockan 15.00 som en signal till alla i folkmassan i Carolinabacken att göra likadant. Den dåvarande rektorn Torgny Segerstedt startade denna tradition och då blev mösspåtagningen starttecken på våren.

Studentmössans historia

360-graders panorama från mösspåtagningen

Människor i en folkmassa i Carolinabacken tar på sig sina studentmössor

Akademisk kvart

Förr i tiden var det underförstått att en föreläsning skulle börja kvart över trots att det stod till exempel klockan 10 på schemat. Denna tradition fick namnet akademisk kvart.

Den akademiska kvarten lever kvar i och med att föreläsningar i regel börjar en kvart över hel timme. Men idag skriver vi alltid den exakta tiden i scheman, kallelser och andra dokument.

Den akademiska kvartens historia

Klocka med romerska siffror som visar kvart över ett

Studentnationer

Uppsalaspex är parodiska pjäser med rimmad dialog, ofta med historiska motiv och inslag av sång och musik. De har spelats sedan 1800-talet. De skiljer sig från Lundaspexen där dialogen inte är rimmad.

En ytterligare skillnad är att Uppsalaspexen ofta låter publiken påverka föreställningen genom kommandon som publiken ropar ut. Till exempel kan publiken begära omstart efter ett replikskifte som ensemblen då ska leverera i en ny version.

Spexen är en del av studentnationernas rika kulturliv. Nationerna bildades på 1600-talet och har sedan dess fungerat som ett andra hem för studenter. Här kan studenter, förutom att vara med i spex, ta en kopp kaffe och läsa hembygdens tidningar, studera, låna böcker i nationsbiblioteken eller spela och sjunga i någon av alla körer och orkestrar.

Studentnationerna i Uppsala

Vimplar utanför en studentnation

Mottagning av nya studenter

Universitetet och studentkårerna arrangerar välkomstmottagningar varje termin då nya studenter får en introduktion till Uppsala och dess studentliv.

Information för nya studenter på studentingången

Nollning: Mottagning av nya studenter förr i tiden

Många studenter går på en gata i Visby. De har ryggsäckar på sig.

Flogstavrålet

Klockan 22.00 varje kväll slår studenterna upp sina fönster och vrålet börjar. Exakt när studenterna i studentområdet Flogsta började vråla ut sin ångest i Uppsalakvällen är inte klarlagt. Vissa källor talar om att det med säkerhet förekom redan på 1970-talet, andra att det startade under tentamensperioder på 80-talet.

Flogstavrålet har blivit en tradition, en attraktion och en välbehövlig ventil för alla de som ibland känner att ett ångestvrål kan vara välgörande för att hantera stress och krav i studentlivet.

Vy över Flogsta höghus i solnedgången

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin