Universitetet

Campus vid Uppsala universitet

BMC – Biomedicinskt centrum

Ett av Europas största centra för livsvetenskaperna med forskning och utbildning inom biologi, farmaci, kemi, medicin och kostvetenskap. Här utbildas bland annat läkare, apotekare, receptarier och biomedicinare.

Campus Gotland

Campus Gotland i Visby har utbildningar inom humaniora, juridik, teknik och naturvetenskap, samhällsvetenskap, språk, teologi och utbildningsvetenskap. Det skapades genom att Högskolan på Gotland gick samman med Uppsala universitet 2013.

EBC – Evolutionsbiologiskt centrum

EBC inrymmer forskning och utbildning i biologi och evolutionära processer på alla nivåer liksom forskning i fysiologi, utvecklingsbiologi och ekotoxikologi. Här hittar du också Evolutionsmuseet med botanik, zoologi och paleontologi.

Ekonomikum

Forskning och utbildning inom ekonomi och samhällsvetenskap med ämnen som ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik och media, kulturgeografi, nationalekonomi, och statistik.

Gamla torget

Hit räknas dels byggnaderna vid själva Gamla torget, men också Oxenstiernska, Skytteanum, kvarteret Munken och Dag Hammarskjöldbiblioteket. Här bedrivs forskning och utbildning inom juridik, statsvetenskap, bostads- och urbanforskning, och freds- och konfliktforskning.

ITC – Informationsteknologiskt centrum

ITC är en del av Polacksbacken. Här bedrivs forskning och utbildning inom algoritmer, programspråk, datorarkitektur, människa-datorinteraktion, med mera. Här finns också flera centrumbildningar inom IT-området: NITA, UPMARC och UPPMAX.

Rudbecklaboratoriet

Här finns forskningslaboratorium för immunologi, cancer, genetiska sjukdomar, diabetes och Alzheimers sjukdom. Rudbecklaboratoriet samlar forskning inom bland annat medicinsk genetik, tumörbiologi, medicinsk strålningsvetenskap, klinisk immunologi, patologi, onkologi och molekylär geriatrik.

Uppsala akademiska sjukhus

Uppsala universitet har omfattande utbildning och forskning inom medicin och farmaci knuten till Akademiska sjukhuset. Här läser läkare, biomedicinare, biomedicinska analytiker, logopeder, fysioterapeuter och sjuksköterskor delar av sin utbildning.

Ångströmlaboratoriet

Ångströmlaboratoriet är en del av Polacksbacken. Här utbildas naturvetare och ingenjörer. Forskningen spänner över fysik, kemi, matematik, teknik, material- och energiforskning. Här finns också Nordens största renrum.