Dag Hammarskjöldföreläsningarna 2019 och 2021

Bildkollage med universitetsaulan i bakgrunden och porträttbilder på Christiana Figueres och Agnes Callamard
Till vänster: Christiana Figueres. Till höger: Agnès Callamard.

Den 17 september hölls evenemanget Dag Hammarskjöldföreläsningarna 2019 och 2021, med start klockan 14.00. Vid årets evenemang talade både 2021 års föreläsare Agnès Callamard och 2019 års föreläsare, Christiana Figueres, vars föreläsning skjutits upp. Föreläsningarna gavs på engelska och sändes direkt.

Den första föreläsningen Leadership for the decisive decade gavs av Christiana Figueres, Parisavtalets “chefsarkitekt”. Den andra föreläsningen A global compact for a world beyond COVID-19 gavs av Agnès Callamard, generalsekreterare på Amnesty International.

Läs mer om föreläsarna Christiana Figueres och Agnes Callamard på Dag Hammarskjöld-fondens webbplats (på engelska)

Dag Hammarskjöldföreläsningen är ett årligt återkommande arrangemang sedan 1998 och hålls till minnet av Dag Hammarskjöld, FN:s andre generalsekreterare, och de värden Hammarskjöld stod för i sin gärning: engagemang, humanism och internationell solidaritet och samarbete. Evenemanget arrangeras tillsammans av Dag Hammarskjöld-fonden och Uppsala universitet.

Program 

Välkomsttal av Uppsala universitets rektor Anders Hagfeldt

Presentation av talarna, Peter Wallensteen

Föreläsning: Leadership for the decisive decade, 2019 års föreläsare Christiana Figueres

Föreläsning: A global compact for a world beyond COVID-19, 2021 års föreläsare Agnès Callamard

Samtal på temat Global solutions to global problems: How do we get there? Modererat av Peter Wallensteen

Medaljutdelning

Senast uppdaterad: 2021-09-17