Energimyndigheten

Energimyndigheten är en av de största externa finansiärerna av universitetets forskning. Myndigheten stödjer forskning inom energi- och klimatområdet.

Bidrag de senaste fem åren:

  • 2021: 76 miljoner
  • 2020: 75 miljoner
  • 2019: 79 miljoner
  • 2018: 81 miljoner
  • 2017: 74 miljoner

Siffrorna är hämtade från Uppsala universitets årsredovisning för 2021.

Energimyndighetens webbplats

Energimyndighetens logotyp

Exempel på forskning med stöd från Energimyndigheten

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin