Formas

Formas är en av de största bidragsgivarna till universitet. Formas är ett statligt forskningsråd som stödjer forskning och innovation för en hållbar utveckling inom områdena miljö, areella näringar och hållbart samhällsbyggande.

Bidrag de senaste fem åren:

  • 2021: 85 miljoner
  • 2020: 80 miljoner
  • 2019: 76 miljoner
  • 2018: 62 miljoner
  • 2017: 79 miljoner

Siffrorna är hämtade från Uppsala universitets årsredovisning för 2021.

Formas webbplats

Formas logotyp

Exempel på forskning med stöd från Formas

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin