Forte

Forte är en av universitetets största externa bidragsgivare. Forte är en myndighet under Socialdepartementet och finansierar forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd.

Bidrag de senaste fem åren:

  • 2021: 40 miljoner
  • 2020: 33 miljoner
  • 2019: 39 miljoner
  • 2018: 29 miljoner
  • 2017: 33 miljoner

Siffrorna är hämtade från Uppsala universitets årsredovisning för 2021.

Fortes webbplats.

Fortes logotyp
Senast uppdaterad: 2022-12-19