Riksbankens jubileumsfond

Riksbankens jubileumsfond är en av de största externa finansiärerna av universietets forskning. Fonden stödjer forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Bidrag de senaste fem åren:

  • 2021: 61 miljoner 
  • 2020: 69 miljoner
  • 2019: 66 miljoner
  • 2018: 58 miljoner
  • 2017: 56 miljoner

Siffrorna är hämtade från Uppsala universitets årsredovisning för 2021.

Riksbankens jubileumsfonds webbplats.

Riksbankens jubileumsfonds logotyp.
Senast uppdaterad: 2022-12-19