Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet är den största externa bidragsgivaren till Uppsala universitets forskning. Det är en myndighet under Utbildningsdepartementet som stödjer forskning inom alla vetenskapsområden.

Bidrag de senaste fem åren:

  • 2021: 691 miljoner kronor
  • 2020: 703 miljoner kronor
  • 2019: 782 miljoner kronor
  • 2018: 781 miljoner kronor
  • 2017: 730 miljoner kronor

Siffrorna är hämtade från Uppsala universitets årsredovisning för 2021.

Vetenskapsrådets webbplats.

Vetenskapsrådets logotyp.
Senast uppdaterad: 2022-12-19