Uppsala University Sustainability Initiative – UUSI

Uppsala University Sustainability Initiative (UUSI) har lanserats för att stärka forskning vid universitetet som kan bidra till samhällets omställning till hållbarhet. Arbetet är i nuläget fokuserat på två tematiska områden:

Klimatledarskap
Hållbar stadsutveckling
Ytterligare två eller tre områden kommer att läggas till under 2019.UUSI

UUSI:s mål:

Utveckla verktyg för effektiv mång- och tvärvetenskaplig forskningssamverkan.
Synliggöra och kommunicera forskningsinitiativens verksamhet och resultat, inom Uppsala universitet och till det omgivande samhället.
Initiera och utveckla mång- och tvärvetenskapliga forskningsinitiativ med fokus på en hållbar utveckling
Stödja samarbete mellan vetenskapsområden samt externa aktörer inom initiativen.

Student som parkerar cykeln i cykelställ vid Fyrisån