Uppsala University Sustainability Initiatives – UUSI

Illustration av en stad med grönområden, vatten som flödar från en kran och blandas med marken och luften, en cirkel med en smart telefon, en bil, kläder och en symbol för återvinning.

Uppsala University Sustainability Initiatives (UUSI) är en plattform som, genom att samla forskare från universitetets olika områden i gränsöverskridande samarbeten, ska stärka universitetets forskning kring hållbarhetsfrågor. Man arbetar också för att skapa samarbeten med andra lärosäten, företag och organisationer. Bakgrunden till UUSI är Agenda 2030 med sina 17 hållbarhetsmål. 

UUSI:s uppgift och mål

UUSI har skapats för att stärka universitetets forskning inom hållbar utveckling. Detta genom att utgå ifrån områden där universitetet redan har en stark verksamhet men också nyttja universitetets hela bredd med kunskap och kompetens. Syftet är att främja samarbeten och på så sätt hitta nya och fungerande lösningar för en mer hållbar framtid.
Målen för UUSI är att bidra med ny kunskap till diskussioner kring en hållbar utveckling. Detta sker genom att:

  • Synliggöra och kommunicera forskningsinitiativens verksamhet och resultat, inom Uppsala universitet och till det omgivande samhället.
  • Initiera och utveckla mång- och tvärvetenskapliga forskningsinitiativ med fokus på en hållbar utveckling
  • Stödja samarbete mellan vetenskapsområdena samt externa aktörer inom initiativen.

Podd: Hållbar utveckling ur ett medicinskt och globalt hälsoperspektiv

I podden Sanatoriet. En podd om medicinsk humaniora och samhällsvetenskap från Uppsala universitet intervjuas Mats Målqvist, professor i global hälsa vid Uppsala universitet och koordinator för UUSI:s initiativ Social rättvisa. I podden diskuteras begreppet global hälsa och relationen till hållbarhetsmålen inom Agenda 2030.

Lyssna på poddavsnittet Vad betyder hållbar utveckling ur ett medicinskt perspektiv?

Kontakta UUSI

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.

Senast uppdaterad: 2021-12-20