Historiska kulturmiljöer

Många av Uppsalas historiska byggnader och miljöer har anknytning till Uppsala universitet. De används än idag som undervisningslokaler, arbetsplatser och mötesplatser.

Senast uppdaterad: 2021-01-22