Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket ligger i hörnet av Trädgårdsgatan och Slottsgränd, gränsande till Östgöta nation.

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket.

Byggnaden uppfördes 1891–92 efter en donation av Anders Fredrik Regnell som var läkare, och hette tidigare Regnellianum. 1877 blev han filosofie hedersdoktor vid Uppsala universitets jubelfest.

Gammalt foto på nuvarande Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Den byggnad som idag rymmer Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, ca år 1897.

Byggnaden användes av Uppsala universitet fram till 1968 som fysiologisk och patologisk institution.

1981–82 gjordes en stor ombyggnad för att anpassa huset till teologiska institutionens behov.

I början av 2000-talet flyttade teologiska institutionen och byggnaden hyrdes under en period ut som kontor. Byggnaden inrymmer nu Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket.

Huset är statligt byggnadsminne.

Entrén till Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket.

Senast uppdaterad: 2021-11-01