Gustavianum

Gustavianum är Uppsala universitets äldsta bevarade byggnad och stod färdig 1625. Byggnaden är förnärvarande stängd för renovering fram till början av 2024.

Exteriörbild på Gustavianum

Gustavianums historia i korta drag

Gustavianum uppkallades efter Gustav II Adolf och skulle tillgodose universitetets behov av föreläsnings- och sammanträdeslokaler. Här gavs även utrymme åt matsal, studentrum och så småningom bibliotek. Under senare delen av 1600-talet genomgick huset en rad restaureringar under ledning av Olof Rudbeck den äldre. Då tillkom kupolen med den anatomiska teatern. Gustavianum förblev universitetets huvudbyggnad fram till dess att det nya universitetshuset stod färdigt 1887. Dessförinnan hade biblioteket vid 1800-talets mitt överförts till Carolina Rediviva. 1935 blev Gustavianum ett byggnadsminnesmärke. Sedan 1997 fungerar Gustavianum som universitetsmuseum.

Anatomiska teatern

Anatomiska teatern
Anatomiska teatern sedd från översta bänkraden.

Mellan 1662-1663 lät Olof Rudbeck den äldre uppföra en anatomisk teater på Gustavianums tak. Rummet användes för att utföra dissektioner inför en publik bestående av kollegor, studenter och en betalande allmänhet.

Anatomiska teaterns kupol sticker upp ovanför Gustavianums övriga tak och dagsljuset från fönsterna är den enda ljuskälla. Grundstrukturen är hämtad från den klassiska, grekiska amfiteater. Salen rymmer 200 åskådare.

Taket i Anatomiska teatern
Taket i Anatomiska teatern sett underifrån. 

Från universitetshus till universitetsmuseum

Mot slutet av 1800-talet höjdes Gustavianums tak med nästan tre meter för att inrymma universitetets bibliotek. Vid början av 1700-talet genomförde slottsarkitekten Carl Hårleman interiöra och exteriöra förändringar. Fritrappan som ursprungligen ledde upp till andra våningen togs bort och istället placerades två nya huvudingångar på bottenvåningen.

Exteriörbild på Gustavianum i solljus

Under 1840-talet fick entrén sin nuvarande utformning men en öppen trapphall som sträcker sig över två våningar. När det nya universitetsbiblioteket Carolina Rediviva stod färdigbyggt flyttades boksamlingarna dit. Anatomiska teatern hade då också spelat ut sin roll och inredningen plockades ner för att ge plats åt ett zoologiskt museum vid 1900-talets början.

Gustavianums entré
Nuvarande entrén på Gustavianum.

I början av 1920-talet renoverades Gustavianum igen och ett antal institutioner som Victoriamuseet och Upplandsmuseet flyttade in. 1935 blev Gustavianum byggnadsminnesmärke. På 1950-talet återuppbyggdes den anatomiska teatern efter Olof Rudbecks originalritningar. 

Ritning på anatomiska teatern
Bild på Olof Rudbecks ritning på Anatomiska teatern.

Under 1996 flyttade institutionerna för arkeologi, antikens kultur och samhällsliv och egyptologi ut ur Gustavianum för att ge plats åt ett nytt universitetsmuseum. Under en omfattande renovering återskapades bland annat huvudvåningens bibliotekssalar efter Hårlemans ritningar.

Hösten 2019 stängde Gustavianum för en ny omfattande renovering. Huvudsyftet är nu att förbättra klimatet för de utställda föremålen samtidigt som utställningsytorna ska ökas. Renoveringen genomförs av Statens fastighetsverk i nära samarbete med Uppsala universitet. Arbetet beräknas pågå fram till 2024.

Senast uppdaterad: 2022-02-24