Oxenstiernska huset – Juridicum

Oxenstiernska huset

Oxenstiernska huset ligger mitt emot Uppsala domkyrka vid Riddartorget i Uppsala. Huset stod färdigt år 1664 och var en av stadens fåtaliga stenbyggnader vid den tiden.

År 1708 köpte Uppsala universitetet huset för att inrätta Sveriges första akademiska sjukhus, Nosocomium Academicum.

Idag finns juridiska institutionen i huset som numera ofta kallas Juridicum.

Den senaste stora ombyggnaden av Juridicum var färdigställd till årsskiftet 1981-1982. Sedan juridiska biblioteket flyttade under 1990-talet har denna del av huset byggts om för att öka antalet studielokaler och arbetsrum.

Gammalt foto på Skytteanum och Oxenstiernska huset
Skytteanum och Oxenstiernska huset ca 1895.
Oljemålning som föreställer riddartorget, sett från terrassen vid Domkyrkan. På torget syns människor som promenerar och en hästvagn.
Utsikt mot Riddartorget och Uppsala slott. Oljemålning av Peter Julinsköld, ca 1750. Målningen finns i Uppsala universitets konstsamlingar.

Senast uppdaterad: 2021-01-22