Polacksbacken

Entrén till den nya delen av Ångströmlaboratoriet. Många cyklar står parkerade utanför.
Den nyaste delen av Ångströmlaboratoriet som ligger på det gamla excersisfältet.

Från 1900-talets början använde Upplands regemente Polacksbacken som kasern- och övningsområde. Nuvarande kasernbyggnader är uppförda 1909-1912 och ritade av arkitekten Victor Bodin. Intill exercisfältet låg en dansbana för beväringar och stamanställda.

Soldater går på led bakom en soldat som rider på en häst, på fältet på Polacksbacken
Regementets dag, troligen år 1947.

År 1957 lade I8 ned sin verksamhet och istället flyttade Signalregementet S1 in i kasernerna. Försvarsmakten lämnade lokalerna 1982. Polacksbacken omvandlades då till universitetsområde.

Polacksbackens karaktäristiska rosa byggnader.
Polacksbacken under tiden då institutionen för informationsteknologi låg i de gamla regementsbyggnaderna.

Till de gamla regementsbyggnaderna flyttade Uppsala universitets institution för informationsteknologi och matematiska institutionen. Numera finns båda institutionerna på Ångströmlaboratoriet.

Ångströmlaboratoriet ligger sedan 1900-talet på det gamla excersisfältet och har byggts ut i flera etapper. Där har också fysik, teknik och viss kemi sina institutioner. Nära intill de stora kasernbyggnaderna ligger Uppsala teknolog- och naturvetarkårs hus Uthgård.

Vid varje hösttermins början är Polacksbacken basen för bland annat teknologernas och datavetarnas mottagning för nya studenter. Under många år har Forsfestivalen gått av stapeln på området under sista veckan i april i samband med att större delen av båtarna till Forsränningen byggs.

Senast uppdaterad: 2022-08-29