Theatrum Œconomicum

Theatrum Œconomicum, vid Gamla Torget

Theatrum Œconomicum ligger vid Gamla Torget på Östra Ågatan i Uppsala.

Den äldsta delen av byggnaden uppfördes 1651. Från 1750-talet fanns universitetets "Theatrum Oeconomico Mechanicum" – institutionen för nationalekonomi – i byggnaden. Uppsala universitets förste ekonomiprofessor Anders Berch bedrev sin verksamhet här från 1741.

Gammal illustration som föreställer Theatrum Œconomicum
Tryck efter kopparstick av Fredrik Akrel, år 1770.

Huset blev ombyggt under 1940-talet. Byggnaden skadades svårt av en brand 1990 och genomgick en omfattande renovering. Idag har Statsvetenskapliga institutionen verksamhet i byggnaden.

Senast uppdaterad: 2021-01-22