Kort historik

Geijerstatyn med universitetshuset i bakgrunden

Riksdagen hade anslagit medel och kung Oscar II lade grundstenen i hällregn en vårdag 1879. På platsen hade tidigare stått ett stort akademiskt ridstall, som nu revs. Den 17 maj 1887 kunde huset invigas under stora festligheter. Arkitekten hette Herman Teodor Holmgren.

Gammalt foto på universitetshuset, innan parken byggdes
Universitetshuset år 1887.
Gammalt foto på universitetshuset, parken är färdig, studenter står i parken med studentmössor
Universitetshuset, troligtvis år 1890.

Det blev ett mycket ståtligt hus i ett slags romersk renässansstil. Det märkliga är, att det trots många moderniseringar och funktioner ännu i huvudsak visar sig för oss så som det gjorde för 1880-talets besökare. Den fantastiska och rymliga förhallen med sina ljuskupoler och den stora aulan eller högtidssalen med ca 1800 sittplatser ger oss goda föreställningar om det bästa i svensk 1800-talsarkitektur. Ovanför ingången till aulan står de ofta citerade orden av 1700-talsfilosofen Thomas Thorild: ”Tänka fritt är stort men tänka rätt är större

Ett gammalt foto på universitetsaulan
Universitetsaulan år 1901.

Det finns många andra praktrum i byggnaden. På bottenplanet sammanträdde, fram till för några år sedan, universitetets styrelse i en sal med porträtt av alla svenska regenter från Gustav Vasa till Gustav VI Adolf.

Ett gammalt foto på det långa bordet, ljuskronorna och tavlorna i sammaträdesrummet
Sammanträdesrummet, tidigt 1900-tal.

På övre planet finns det s k stora kanslersrummet där rektor tar emot prominenta gäster. Detta rum, liksom en rad andra intill, pryds av många porträtt föreställande kungar, kulturpersonligheter och framför allt professorer som verkat vid universitetet under århundradena.

En gruppbild på hedersdoktorerna i kanslersrummet. Rektor Eva Åkessons sitter i mitten.
Hedersdoktorer 2018 med tidigare rektor Eva Åkesson i kanslersrummet. Foto: Mikael Wallerstedt.
Ett gammalt foto på kanslersrummet. I centrum står en ljuskrona, en monter och oljeporträtt som hänger på väggen.
Kanslersrummet, 1900-tal.

I ett av rummen finns en berömd gruppbild, föreställande teologiska fakulteten 1911 med Nathan Söderblom som dekanus (ordförande). Konstnären hette Emerik Stenberg. Uppsala universitets konstsamling är en av de största i landet i statlig ägo. Läs mer om porträttsamlingen i Universitetshuset. Även den unika myntsamlingen i Uppsala universitets myntkabinett finns i Universitetshuset.

Byggnadens tillkomst innebar ett stort pedagogiskt framsteg. En rad lärosalar fanns här att tillgå för studenterna. De flesta är ännu i bruk. Tidigare hade undervisningen fått äga rum i Gustavianum, i två kalla och oeldade salar.

Universitetshuset är också samlingspunkt för flera akademiska ceremonier. Årligen installeras nya professorer i aulan under högtidliga former. En annan stämningsfull ceremoni är doktorspromotionen då nyblivna doktorer får ta emot doktorshatt eller lagerkrans – en tradition som går tillbaka till år 1600.

Fullsat universitetsaula
Professorsinstallation i universitetsaulan år 2013.

Kontakt

Lokalbokning

E-post: universitetshuset@uu.se
Telefon: 018-471 49 62

Uppsala universitet förbehåller sig rätten att avböja förfrågningar från företag och organisationer om att hyra hela eller delar av universitetshuset. Ändamålet med universitetshuset är i första hand att tillhandahålla lokaler för undervisning och representation inom ramen för universitetets egen verksamhet.

Verksamhet & teknik

Om du har frågor kring verksamheten i huset, teknik eller annat som rör byggnaden, hör av dig till universitetshusets verksamhetsansvariga. Telefon: 018-471 17 15

Akademiska högtider – promotion och professorsinstallation

E-post: akademiskafester@uadm.uu.se

Senast uppdaterad: 2022-04-07