Nathan Söderblom

Nathan Söderblom (1866–1931)
Nobels fredspris 1930 för sitt ekumeniska arbete

Nathan SöderblomNathan Söderblom studerade teologi och språk i Uppsala och blev 1901 teologie doktor vid Sorbonne i Paris. Mellan 1901 och 1914 var Söderblom professor i teologiska prenotioner och teologisk encyklopedi (ungefär allmän religionshistoria och religionsfilosofi) vid Uppsala universitet och mellan 1912 och 1914 dessutom professor i religionshistoria i Leipzig.

Han var den som införde studiet av icke-kristna religioner vid teologiska fakulteten i Uppsala. Under sin tid som professor uppmuntrade han till den rika forskning om Martin Luther som bedrevs vid fakulteten. Efter sina år utomlands hade han internationell överblick.

1914 valdes han till ärkebiskop och överhuvud för Svenska kyrkan. Första världskriget födde hos Söderblom ett brinnande intresse för ekumenik, vilket ledde till att kontakter togs med andra kyrkor. Han var ledamot av Svenska akademien och mottog Nobels fredspris 1930 för sitt ekumeniska arbete.

Nathan Söderblom och Uppsala universitet idag

Teologiska institutionen

Teologiska institutionen i Uppsala är Sveriges största forsknings- och utbildningsenhet för frågor om religion och teologi och utgör en mångvetenskaplig institution i samspel med omvärlden. Institutionen erbjuder kunskap om och förståelse för religioner och livsåskådningar i historia och nutid, i det nära samhället och i ett vidare globalt sammanhang. Här finns en ämnesmässig bredd och specialisering genom elva forskningsämnen och utbildning inom sju huvudområden.

Alvin – plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv

Universitetsbiblioteket har en plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv, Alvin. I databasen kan du hitta information och flertalet foton som kopplar till Nathan Söderblom.

Sökresultat för Nathan Söderblom i databasen för digitala samlingar och digitaliserade kulturarv, Alvin.