The (Theodor) Svedberg

Svartvitt porträttfoto på The Svedberg

The (Theodor) Svedberg (1884–1971) tilldelades Nobelpriset i kemi 1926, ”för hans arbeten rörande dispersa system”.

The Svedberg var 1912–49 professor i fysikalisk kemi vid Uppsala universitet och därefter direktör vid Gustaf Wernerinstitutet för kärnkemi vid universitetet, sedan 1986 omdöpt till The Svedberglaboratoriet.

The Svedberg var främst intresserad av kolloider (partiklar med storlek mellan 1 och 100 nanometer, till exempel proteiner) och makromolekylära lösningar. I sin doktorsavhandling från 1908 beskrev Svedberg en ny metod att producera kolloida partiklar. Han fortsatte sedan att studera kolloiders fysikaliska egenskaper, såsom diffusion, ljusabsorbation och sedimentation.

För sedimentationsstudierna konstruerade Svedberg sin ultracentrifug med vilken stora molekyler i lösning, såsom proteiner och kolhydrater, kan undersökas. Med denna kunde han också bevisa att proteiner var en sorts makromolekyler, vilket gav biokemin en helt ny utgångspunkt och banade väg för molekylärbiologin. Han fick Nobelpriset i kemi 1926 för sina upptäckter rörande dispersa system, d v s lösningar av molekyler av mycket olika storlek, såsom smör eller grädde.

Sökresultat för The Svedberg i databasen Alvin

The Svedberg och Uppsala universitet idag

Institutionerna för kemi

Biokemin har en lång historia vid Uppsala universitet, med rötter i den forskning som grundlades av kemisterna och nobelpristagarna The Svedberg och Arne Tiselius. Vid institutionerna i kemi bedrivs även idag internationellt framstående biokemisk forskning, men inom nya områden.

De kännetecknas av både högt vetenskapligt värde och av många olika potentiella tillämpningar, till exempel inom läkemedelsutveckling och riktad utveckling av proteiner.

Forskning vid institutionen för kemi - BMC

Forskning vid institutionen för kemi - Ångström

The Svedberglaboratoriet

På The Svedberg-laboratoriet har det bedrivits acceleratorbaserad forskning och utveckling sedan början av 1950-talet. 2016 avslutades verksamheten och The Svedberg-laboratoriet blev en del av institutionen för fysik och astronomi. Nu med uppdrag att avveckla partikelacceleratoranläggningen.

The Svedberglaboratoriet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin