Uppsala universitets rektorslängd

Uppsala universitets rektorslängd börjar 1626, samma år som konstitutioner fastställdes för Uppsala universitet. I dessa fanns också stadgar om tillsättandet av rektor.

Till en början roterade rektoratet mellan universitetets professorer och ämbetsperioderna var endast en termin. Det roterande systemet med mycket korta ämbetsperioder medförde att rektorslistan för de kommande 200 åren omfattade flertalet innehavare av lärostolar vid akademin vid denna tid. Några var också rektor flera gånger. Carl von Linné var t ex rektor vid Uppsala universitet hela tre gånger.

1877 trädde dock nya statuter i kraft. Från 1 januari 1877 valdes rektorn till sitt ämbete genom förtroende från universitetets och myndigheternas sida.

Valda rektorer vid Uppsala universitet sedan 1877

 • Carl Yngve Sahlin 1877–1889
  Praktisk filosofi
 • Per Hedenius 1889–1893
  Allmän patologi, patologisk anatomi och allmän hälsovård
 • Thore Fries 1893–1899
  Prof. Borgströmianus i botanik och praktisk ekonomi
 • Oscar Alin 1899–1900
  Prof. Skytteanus i vältalighet och statskunskap
 • Olof Hammarsten 1901–1905
  Medicinsk och fysiologisk kemi
 • Henrik Schück 1905–1918
  Estetik samt litteratur– och konsthistoria
 • Ludvig Stavenow 1918–1928
  Historia
 • Östen Undén 1928–1932
  Civilrätt
 • Otto Lagercrantz 1932–1933
  Grekiska språket och litteraturen
 • Thore Engströmer 1933–1943
  Processrätt
 • Nils von Hofsten 1943–1947
  Jfr anatomi, senare zoologi, ssk jfr anatomi och histologi
 • Fredrik Berg 1947–1952
  Oftalmiatrik
 • Åke Holmbäck 1952–1955
  Spec. privaträtt, senare civilrätt
 • Torgny T. Segerstedt 1955–1978
  Filosofi, senare sociologi
 • Martin H:son Holmdahl 1978–1989
  Anestesiologi
 • Stig Strömholm 1989–1997
  Allmän rättslära, senare civilrätt m. internat. privaträtt
 • Bo Sundqvist 1997–2006
  Jonfysik
 • Anders Hallberg 2006–2011
  Läkemedelskemi
 • Eva Åkesson 2012–2020
  Kemisk fysik
 • Anders Hagfeldt 2021–
  Fysikalisk kemi
Senast uppdaterad: 2021-01-21