Uppsala universitets rektorslängd

Uppsala universitets rektorslängd börjar 1626, samma år som konstitutioner fastställdes för Uppsala universitet. I dessa fanns också stadgar om tillsättandet av rektor.

Till en början roterade rektoratet mellan universitetets professorer och ämbetsperioderna var endast en termin. Det roterande systemet med mycket korta ämbetsperioder medförde att rektorslistan för de kommande 200 åren omfattade flertalet innehavare av lärostolar vid akademin vid denna tid. Några var också rektor flera gånger. Carl von Linné var t ex rektor vid Uppsala universitet hela tre gånger.

1877 trädde dock nya statuter i kraft. Från 1 januari 1877 valdes rektorn till sitt ämbete genom förtroende från universitetets och myndigheternas sida.

Valda rektorer vid Uppsala universitet 1877–2012:

Carl Yngve Sahlin 1877–1889
Praktisk filosofi

Per Hedenius 1889–1893
Allmän patologi, patologisk anatomi och allmän hälsovård

Thore Fries 1893–1899
Prof. Borgströmianus i botanik och praktisk ekonomi

Oscar Alin 1899–1900
Prof. Skytteanus i vältalighet och statskunskap

Olof Hammarsten 1901–1905
Medicinsk och fysiologisk kemi

Henrik Schück 1905–1918
Estetik samt litteratur– och konsthistoria

Ludvig Stavenow 1918–1928
Historia

Östen Undén 1928–1932
Civilrätt

Otto Lagercrantz 1932–1933
Grekiska språket och litteraturen

Thore Engströmer 1933–1943
Processrätt

Nils von Hofsten 1943–1947
Jfr anatomi, senare zoologi, ssk jfr anatomi och histologi

Fredrik Berg 1947–1952
Oftalmiatrik

Åke Holmbäck 1952–1955
Spec. privaträtt, senare civilrätt

Torgny T. Segerstedt 1955–1978
Filosofi, senare sociologi

Martin H:son Holmdahl 1978–1989
Anestesiologi

Stig Strömholm 1989–1997
Allmän rättslära, senare civilrätt m. internat. privaträtt

Bo Sundqvist 1997–2006
Jonfysik

Anders Hallberg 2006–2011
Läkemedelskemi

Eva Åkesson 2012-
Kemisk fysik