Internationalisering – Forskningsfrågor

Uppsala universitet har som mål att stärka sin position som internationellt ledande forskningsuniversitet och universitetet ska attrahera de mest kvalificerade forskarna och lärarna från hela världen.

Uppsala universitet ska:

  • Stärka Uppsala universitets position som en attraktiv, välkänd och världsledande forskningsmiljö
  • Rekrytera de mest kvalificerade forskarna och lärarna
  • Utveckla institutionella relationer med de mest framstående internationella forskningsmiljöerna
  • Öka den internationella finansieringen av forskningen

Forskning vid Uppsala universitet

Stöd till internationella forskare och personal

Universitetet erbjuder stöd till internationella forskare och personal. Det kan omfatta information om arbetsförhållanden, ankomstarrangemang och sociala aktiviteter. Läs mer om hur universitetet hjälper internationella forskare och personal.

Uppsala universitet är också medlemmar i EU-nätverket EURAXESS med syfte att främja rörlighet och utveckling av forskare inom EU.

International Science Programme

Uppsala universitet startade International Science Programme (ISP) 1961 med syfte att ge stöd till låginkomstländer och lägremedelinkomstländers inhemska forskningsmiljöer och utbildning på avancerad nivå. Främst inom ämnena kemi, matematik och fysik. Läs mer om ISPs arbete.

Program för gästprofessorer

I verksamhetsplanen 2017 fastslogs att medel skulle knytas till ett nytt program för gästforskare. Om en gästprofessor anställs inom gästprofessorsprogrammet finansieras 50 procent av kostnaden med universitetsgemensamma medel dock max 300 tkr per år och gästprofessor samt högst tre år. Läs mer om beslutet. Kontaktperson for gästforskarprogrammet är Joakim Löfkvist.

Nordic Institute of Asian Studies

NIAS (Nordic Institute of Asian Studies) är ett oberoende nordiskt forsknings- och resurscentrum med fokus på samhällsvetenskap. Mer än 20 nordiska universitet och forskningscentrum är medlemmar i institutet. Kontaktperson vid Uppsala universitet: Lars Hagborg.

Collège de France

Ett särskilt utbytesavtal mellan Collège de France och Uppsala universitet erbjuder årligen möjligheter till gästforskarutbyte. Kontaktperson vid Uppsala universitet: Mats Rosengren (vetenskapliga frågor), Philipp Baur (administrativa frågor).

EU-koordinatorer

EU-koordinatorer och forskningssekreterare: Stödfunktion för forskarna inom vetenskapsområdena för att ge dem överblick över olika finansieringsmöjligheter, lotsa dem genom ansökningsprocessen samt hjälpa dem att administrera komplexa projekt som ofta medför samverkan både med andra lärosäten och externa aktörer. Kontakta områdeskanslierna

Senast uppdaterad: 2023-01-23