Internationaliseringsrådet

Internationaliseringsrådet är rådgivande till rektor i frågor avseende internationalisering. Rådet ska inför rektorsbeslut i dessa frågor föreslå prioriteringar.

Ledamöter i Internationaliseringsrådet är för perioden 2018-01-30 -- 2020-09-30:

Anders Backlund, Rektorsråd för internationalisering samt Ordförande

Representanter från Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet
Peter Lindblad, Samverkansdekan professor
Greger Thornell, Professor

Representanter från Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet
Anna Jonsson Cornell, Professor 
Coco Norén, Professor

Representanter från Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet
Birgitta Essén, Professor
Sten Rubertsson, Professor

Representant från Universitetsförvaltningen
Erika Dabhilkar, Enhetschef Internationella kansliet

Huvudföredragande: Kay Svensson, biträdande universitetsdirektör.

Studentkårerna utser två ordinarie ledamöter och en gruppsuppleant för ett år enligt bestämmelser i studentkårsförordningen (2009/769).