Internationella samarbetsprojekt

Uppsala universitet ingår i ett antal universitetsövergripande internationella samarbetsprojekt.

EASTEM

EASTEM (Euro-Asia Collaboration for Enhancing STEM Education) är ett kapacitetsutvecklingsprojekt inom ramen för Erasmus+ som pågår 2019 – 2022 med en budget på 1 miljon EUR. Projektet syftar till att förbättra anställningsbarheten hos studenter i teknik- och naturvetenskapliga ämnen från universitet i Vietnam, Indonesien och Thailand genom att utveckla den pedagogiska kompetensen hos universitetslärare och stärka kopplingen mellan industrin och akademin.

EASTEM koordineras av Avdelningen för internationalisering vid Uppsala universitet och samlar följande partneruniversitet: Vilnius University, IMT Atlantique, HCMC University of Technology and Education, Hue University of Sciences, Hung Yen University of Technology and Education, Chiang Mai University, Mahidol University, Prince of Songkla University, Del Institute of Technology, Udayana University, Institut Teknologi Bandung och Universitas Gadjah Mada. Vietnams utbildningsministerium och företagsorganisationen Vietnam Electronics Industries Association är båda associerade partners i EASTEM.

För mer information, vänligen se: www.eastemproject.eu   

Kontaktperson: Miriam Tardell

LISTO

Listo logotypLatin American and European Cooperation on Innovation and Entrepreneurship (LISTO) är ett kapacitetsutvecklingsprojekt som finansieras av EU inom ramen för programmet Erasmus+. Projektet har en budget på omkring en miljon euro och kommer att pågå i tre år (2017-2020). LISTOs europeiska samarbetspartners är University of Valladolid i Spanien och University of Groningen i Nederländerna. Det finns tre partner universitet i Brasilien, två i Argentina och två i Uruguay. LISTO har som mål att främja utbyte av kunskap och god praxis för lärare, innovationspersonal och universitetsledning. Projektet fokuserar på tre arbetspaket: relationer mellan universitet och industri (AIMday), entreprenörskap i utbildning och universitetsstrategier för innovation.

För mer information, vänligen se: www.listoproject.eu

Kontaktperson: Philipp Baur

South Africa - Sweden University Forum

South Africa Sweden University Forum logotypSouth Africa - Sweden University Forum

(SASUF) är ett samarbetsprojekt mellan 13 svenska och 23 sydafrikanska universitet som koordineras av Uppsala universitet. Projektets syfte är att föra samman forskare, forskningsfinansiärer, näringsliv och ministerier från Sydafrika och Sverige, genom aktiviteter i båda länderna mellan 2018 och 2020. Projektet finansieras från Sverige av STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning) och från Sydafrika av National Research Foundation och Department of Higher Education,

Nästa större aktivitet i projektet äger rum 6-10 maj 2019: 2nd South Africa – Sweden Research & Innovation Week. Under veckan beräknas en svensk delegation på cirka 250 personer att resa till Sydafrika för att delta i en vecka full av aktiviteter inom följande teman:

Tema 1: Climate change, natural resources and sustainability

Tema 2: Education for a sustainable society

Tema 3: Social transformation through change: Knowledge and social development strategies for society

Tema 4: Understanding the burden of disease in Sweden and South Africa and its impact on the health systems of the two countries in the future

Tema 5: Urbanisation and cities in the 21st Century

Tema 6: Digital technologies, big data, and cybersecurity

För mer information, vänligen se: www.sasuf.org

Kontaktperson: Gustaf Cars

MIRAI

Mirai logotp MIRAI är ett samarbetsprojekt mellan ledande svenska och japanska universitet. Projektet finansieras gemensamt av STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning), sju svenska och åtta japanska universitet och syftar till att stärka akademiskt samarbete mellan Sverige och Japan.

MIRAI är särskilt inriktad på forskare i ett tidigt skede av sin karriär som vill utveckla och leda gemensamma svensk-japanska forskningsprojekt inom innovation, åldrande, materialvetenskap och hållbarhet.

Hösten 2017 hölls det första MIRAI-seminariet vid Lunds universitet. I Lund anordnades både plenumsessioner Scientific sessions inom Ageing, Materials Science, Sustainability och Innovation.

Under hösten 2018 hölls det andra MIRAI-seminariet i Tokyo. I anslutning till detta firades även 150-årsjubiléet för svensk-japanska relationer. Rektor Eva Åkesson deltog tillsammans med tio forskare inom skilda vetenskapsområden inklusive innovation.

Den 12-14 november 2019 kommer Uppsala universitet och Stockholms universitet att vara värdar för det tredje MIRAI-seminariet. Invigningsdagen sker i Uppsala, medan workshops inom MIRAI:s fyra teman (Ageing, Material Sciences, Sustainability och Innovation) sker i Stockholm.

Kontaktperson vid Uppsala universitet: Ulrica Ouline

ACCESS

Academic Collaboration Chile Sweden (ACCESS) är ett samarbetsprojekt mellan Uppsala universitet, Lunds universitet, Pontificia Universidad Católica de Chile och Universidad de Chile. Syftet med projektet är

  • att främja både intra- och interdisciplinära samarbeten samt gemensamma aktiviteter inom forskning, utbildning och innovation inom temat Det hållbara samhället.
  • att förse nyexaminerade doktorander med stöd i ett tidigt skede i deras forskningskarriär.
  • att mötas och dela forskningsresultat med den akademiska världen och omvärlden.

Projektet ska bidra till ökat forskningssamarbete mellan Sverige och Chile. ACCESS nämndes som ett prioriterat projekt vid Chiles statsbesök till Sverige i maj 2016.

Schema för seminarieserien i ACCESS-projektet

Kommande seminarium:

  • Uppsala och Stockholm den 2-5 december 2019, vilket sammanfaller samma år som 200-årsjubileet av bilaterala relationer mellan Chile och Sverige!

Kontaktperson vid Uppsala universitet: Fanny Jonsson

För mer information se http://accesschilesweden.com/.

EVENT

EVENT är ett kapacitetsbyggande samarbetsprojekt med högskolesektorn i Vietnam inom ramen för Erasmus+ programmet. Syftet med projektet är hitta utvecklingslösningar för att tackla problemet med hög arbetslöshet bland universitetsutbildade i Vietnam. Konkreta åtgärder omfattar bland annat kompetensutveckling av existerande karriärcentra samt skapande av nya karriärcentra i Vietnam, genomföra en studie av tidigare utexaminerade studenters väg in i arbetslivet samt inkorporera utbildning inom mjuka kompetenser i universitetsutbildningen.

EVENT har en budget på cirka en miljon EUR och pågår i tre år. Samarbetspartner i projektet är KTH i Stockholm, Universiteit Groningen i Nederländerna, Universidad de Valencia i Spanien, utbildningsministeriet i Vietnam, The Institute of Labour Studies and Social Affairs samt fem vietnamesiska universitet. Projektet leds av Avdelningen för internationalisering i Uppsala samt Uppsala universitets regionala kontor i Hanoi.

Kontakt vid Uppsala universitet: Björn Nyström

FAPESP

São Paulo Research Foundation

Uppsala universitet har sedan 2015 ingått ett samarbete med FAPESP (São Paulo Research Foundation). Syftet är att stimulera samarbeten inom forskning genom att gemensamt utlysa forskningsmedel för forskare från Uppsala universitet och delstaten São Paulo i Brasilien.

Läs mer om tidigare beviljade SPRINT-projekt Uppsala universitet/FAPESP

Kontaktperson vid Uppsala universitet: Fanny Jonsson

För mer information, vänligen se: http://www.fapesp.br/