Våra förmåner

Som anställd vid Uppsala universitet får du del av ett antal förmåner. Här har vi samlat de viktigaste.

Förmåner för anställda.

Arbetstid, lön och andra villkor

Arbetstid

Universitetets anställda har i regel flexibla arbetstider. Hur flexibla arbetstiderna är varierar beroende på personalkategori och kollektivavtal. Till exempel har teknisk och administrativ personal ofta möjlighet att börja mellan klockan 6:30 och 9:30 och sluta mellan 15:00 och 20:00.

Ledighet och semester

Anställda vid universitetet har fler semesterdagar än de lagstadgade tjugofem. Antalet semesterdagar styrs av den anställdas ålder. Flest semesterdagar har anställda som är fyrtio år och äldre – trettiofem per år. 

Föräldrapenningtillägg

Föräldrapenningtillägget är en ersättning från universitetet. Den beräknas utifrån den månadslön du tjänat in, 90 dagar i följd närmast innan föräldraledigheten.
Vid föräldrapenning enligt sjukpenningnivån ersätter universitetet 10 procent av daglönen upp till basbeloppstaket, ett så kallat föräldrapenningtillägg. Är årslönen högre än den maximala sjukpenningnivån (basbeloppet / 12 x 10) utgår dessutom en ersättning på de lönedelar som överstiger basbeloppstaket med 90 procent av daglönen.

Villkor för doktorander

En doktorand kan antingen vara student som läser forskarutbildning eller vara student som också är anställd vid universitetet. Det mest vanliga är att doktoranden också har en anställning.

Forskarhandbok

I Uppsala universitets forskarhandbok hittar du stöd om allt från planering och finansiering av projekt till hantering av juridiska frågor och data.

Forskarhandboken

HR Excellence in Research

Logotypen HR Excellence in Research är en kvalitetsstämpel som talar om att Uppsala universitet arbetar målmedvetet med att implementera det europeiska regelverket Charter and Code. Syftet är att bidra till utvecklingen av en attraktiv, öppen och hållbar europeisk arbetsmarknad för forskare.

Mer om Uppsala universitets arbete med Den europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare (Charter & Code) och HR-strategin för forskare (HRS4R).

HR Excellence in Research logotyp
Senast uppdaterad: 2023-04-28