Jobba med IT vid Uppsala universitet

IT-verksamheten är samlad inom en avdelning vid universitetet – avdelningen för universitetsgemensam IT. 

Det finns många olika områden att arbeta med inom IT-verksamheten. Det kan till exempel handla om att på ett effektivt och hållbart sätt tillhandahålla stöd, bland annat verksamhetsstöd genom projekt- och förändringsledning, IT-arkitekturstöd och stöd till anställda och studenter i IT- och telefonirelaterade frågor.  

Andra möjliga arbetsuppgifter kan vara att utveckla och förvalta effektiva och enhetliga IT-lösningar eller att jobba med tjänster som uppfyller verksamhetens och dess samverkanspartners olika behov av säkerhet.

Ytterligare exempel på arbetsområden är: Prestanda och driftsäkerhet, kostnadseffektivitet, IT-infrastruktur och system. 

Läs mer om avdelningen för universitetsgemensam IT

En kvinna pekar på en stor dataskärm på väggen

Kontakta IT servicedesk

Vid avdelningen för universitetsgememsam IT finns universitetets gemensamma servicedesk för IT. Här kan anställda och studenter snabbt få vägledning och hjälp med IT-frågor.

IT servicedesk besvarar frågor som rör:

  • e-post och kalender
  • inloggning och användarkonton
  • universitetsgemensamma system
  • uppkoppling till trådlöst nätverk
  • utskrifter och kopiering

Mejla dina frågor till servicedesk 
eller ta kontakt via telefon på 018-471 44 00.

För den som behöver datorsupport finns lokal IT-support på respektive campus, alternativt institution. 
 

Information om IT specifikt för studenter finns på Uppsala universitets studentsidor 

Senast uppdaterad: 2021-02-09