Var med och bygg universitetets IT-verksamhet

Uppsala universitet bedriver världsledande forskning och förstklassig utbildning med stöd av kvalitativa, säkra och effektiva IT-lösningar. Vi erbjuder IT-stöd av hög kvalitet med framsynta IT-lösningar som bidrar till universitetets utveckling och konkurrenskraft. 

Uppsala universitet genomför ett förändringsarbete där vi utvecklar IT-verksamheten. Den tidigare decentraliserade IT-verksamheten är nu samlad i en avdelning. Avdelningen styrs av en IT-nämnd som företräder verksamhetens behov och krav på framtida utvecklingsinsatser.

Verksamhetsdrivet IT-stöd bidrar till universitetets utveckling

Avdelningen för universitetsgemensam IT (UIT) bidrar till universitetets utveckling, innovation och konkurrenskraft genom att proaktivt stödja digitalisering.

Vi tillhandahåller verksamhetsdrivna, kvalitativa, säkra och effektiva gemensamma IT-lösningar för Uppsala universitet samt säkerställer effektiv och hållbar IT med god kontroll över informationsflöden genom IT-arkitekturstöd. Avdelningen utformar och tillhandahåller beställarstöd för verksamheten samt förvaltar den projektportfölj som ingår i uppdraget.

I avdelningens uppdrag ingår även att stödja anställda och studenter i IT- och telefonirelaterade frågor, tillhandahålla IT-infrastruktur som uppfyller verksamhetens och stödtjänsternas krav. 

En kvinna pekar på en stor dataskärm på väggen

Framtidsinriktad IT-organisation uppdelad i sex enheter

En man i IT-supporten tar emot en dator

När du arbetar hos oss får du chansen att utvecklas i en organisation som tar tillvara på kompetens, initiativkraft och samarbetsförmåga. Helhetsperspektiv, delaktighet, tillit och professionalitet är nyckelord i vårt arbete. 

Tillsammans skapar vi en framtidsinriktad IT-organisation som utvecklar IT-tjänster i världsklass och som erbjuder ett efterfrågat och verksamhetsnära IT-stöd. Avdelningen för universitetsgemensam IT är indelad i sex enheter:

Vi finns på alla campus i Uppsala och i Visby för att säkerställa ett verksamhetsnära IT-stöd med god service och ett professionellt bemötande.