Klimatledarskapsnoden

Dekorativ bild: Snötäckta berg

Klimatledarskapsnoden fungerar som katalysator för offentlig debatt, forskning och utbildning. Syftet är att direkt försöka besvara några av de mest brännande frågor som klimatförändringen ställer till mänskligheten. Tre internationellt erkända Zennström-professorer med inriktning på klimatledarskap arbetar med akademiker, studenter, civilsamhället och offentliga och privata partners för att både förstå omfattningen av den omställning som kommer att krävas och för att börja utveckla vägar mot denna förändring.

Hur kan du delta?

Här är några sätt som du kan bli involverad i klimatledarskapsnoden.

Engagera dig

Kontakt

Laila Mendy

vik. Kurssamordnare vid Institutionen för geovetenskaper, CEMUS

E-post:
laila.mendy[AT-tecken]cemus.uu.se

Susanna Barrineau

vik. kurssamordnare vid Institutionen för geovetenskaper, Naturresurser och Hållbar utveckling; Klimatledarskap

E-post:
susanna.barrineau[AT-tecken]ccl.uu.se

Martin Wetterstedt

Forskare vid Institutionen för geovetenskaper, Naturresurser och Hållbar utveckling; Klimatledarskap

E-post:
martin.wetterstedt[AT-tecken]ccl.uu.se