Vad vi gör

Exterior photo of Kollaboratoriet, decorated with plants.

Samla offentligheten

Detta arbete kommer att utforska olika strategier för att samla grupper runt klimatfrågan och övergång till en livsstil med låga koldioxidutsläpp Vi utforskar ett spektrum av aktiviteter – från konstbaserad intervention till informellt nätverksbyggande, till mer organiserade system för demokratisk dialog – för att få en bättre förståelse för hur samhällen kan arbeta tillsammans för att uppfinna nya livsstilar. (Detta är en del av Keri Facers förordnande som Zennström-ordförande, 2018–2020)

Universitetets roll

Detta område utforskar kritiskt universitetets ledarskapsroll inför klimatförändringar. Genom pågående arbete med universitetets fundamentala aktiviteter, från design av universitetsområdet och resplaner till kärnaktiviteterna inom utbildning och forskning, hoppas vi kunna göra det möjligt för universitetet att spela en betydelsefull och positiv roll i övergången till ett samhälle med låg förbrukning av fossila bränslen. Vi vill gärna höra från partners (personal och studerande) på andra universitet som försöker nå samma mål. (Detta är en del av Keri Facers förordnande som Zennström-ordförande, 2018–2020)

Koldioxidbudget

Parisavtalet drog upp riktlinjer för att begränsa de globala koldioxidutsläppen och utmanade de deltagande länderna att minska sina utsläpp i linje med en målsättning på 2 graders uppvärmning och ett mål på 1,5 grader. Kevin Anderson lanserade kommunala koldioxidbudgeter i Sverige, som drar upp riktlinjer för hur kommuner kan relatera till Parisavtalet, och för första gången skapa påtagliga kommunala mål baserade på vetenskap. Forskningen kring detta fortsätter inom klimatledarskapsnoden.

Group photo of the COP23 student delegation from the Climate Change Leadership Node.
COP23-studentdelegationen från Klimatledarskapsnoden.

Studentledarskap inom internationella klimatförhandlingar

Doreen Stabinsky ledde en studentdelegation från Uppsala Universitet till FN:s klimatkonferens i Paris. Parallellt med studentledarskap har frågor om rättvisa och legalitet framhävts vid förståelsen av internationella förhandlingar. Studentledarskap är fortsatt en vital del av identiteten för Zennströms klimatledarskap.