Engagera dig

Här är några sätt som du kan bli involverad i klimatledarskapsnoden.

CEMUS doktorandforskningsforum

Vi är ett forskningsforum för doktorander, av doktorander, som fokuserar på att underlätta tvärvetenskapliga diskussioner om hållbarhet och miljöförändringar. Våra huvudsakliga aktiviteter innefattar att anordna en serie seminarier varannan månad med föreläsningar och workshops av CEFO-medlemmar och inbjudna talare. Vi startar och anordnar studentledda doktorandkurser och erbjuder möjligheter att få feedback på din forskning från en bredare publik. Seminarier, workshops och evenemang är öppna för alla intresserade doktorander, forskare, magisterstudenter och intresserad allmänhet.

Doktorandkurs i klimatledarskap

Kursen ger en bred översikt över teorier och begrepp inom fältet klimatledarskap, som är i stark utveckling, med fokus på hur man skapar en snabb social övergång till nollutsläpp. Huvudfokus ligger på att analysera hur teorier och begrepp inom klimatledarskap, med grund i politisk vetenskap och samhällsvetenskap, systemtänkande, styrelseformsteori och samhällsplanering kan användas för att förstå och skapa övergångar.

Magisterstudenter

Vi är intresserade av att komma i kontakt med studenter som vill skriva magisteruppsats inom ett ämne som är relaterat till klimatledarskap. Vi kan hjälpa dig att hitta en lämplig handledare som kan ha fler idéer om möjliga projekt för magisterstudenter.