Musikliv vid Uppsala universitet

I Uppsala kan du ta del av ett rikt musikliv, både som publik och som utövare. Här finns det körer och orkestrar inom olika musikgenrer. 

Körer

En av Uppsalas kanske mest kända körer är Orphei Drängar (OD) som du bland annat kan höra på Carolina Redivivas trappa på sista april. Kören startade 1853 – i kolerans tid. En epidemi hade brutit ut och Uppsala var isolerat på grund av smittorisken. Den 30 oktober samlades några studenter i en festvåning på Gamla Torget för att lindra tristessen med sång och musik. Bland annat sjöng man Bellmans fjortonde epistel, som inleds med orden ”Hör, I Orphei Drängar, stämmen Edra strängar!”.

Fler körer i Uppsala

Orphei drängar sjunger på trappan utanför Carolina Rediviva på sista april

Orkestrar

Akademiska kapellet spelar i universitetsaulan

Uppsala universitet har en egen symfoniorkester sedan 1627 som heter Kungliga Akademiska kapellet. Orkestern består främst av studenter och anställda vid universitetet. Du kan höra orkestern på dess hemmascen i universitetsaulan. Om du vill spela i orkestern är du välkommen att söka i början av varje hösttermin.

Uppsala University Jazz Orchestra är ett storband som ger konserter i egen regi med olika teman och gästsolister. Du kan vanligtvis se deras vår- och höstkonserter i universitetsaulan. Orkesterns traditionella julkonsert kan du höra i Missionskyrkan.

Studentnationernas musikliv

Också Uppsalas studentnationer har ett rikt musikliv. Några exempel är Guldkören på Göteborgs nation, Norrlands nations showorkester Phontrattarne och V-dala nations sambaorkester Samba são Miguel.