Musikliv vid Uppsala universitet

I Uppsala kan du ta del av ett rikt musikliv, både som publik och som utövare. Här finns det körer och orkestrar inom olika musikgenrer. 

Orkestrar

Akademiska kapellet spelar i universitetsaulan

Uppsala universitet har en egen symfoniorkester sedan 1627 som heter Kungliga Akademiska kapellet. Orkestern består främst av studenter och anställda vid universitetet. Du kan höra orkestern på dess hemmascen i universitetsaulan. Om du vill spela i orkestern är du välkommen att söka i början av varje hösttermin.

Uppsala University Jazz Orchestra är ett storband som ger konserter i egen regi med olika teman och gästsolister. Du kan vanligtvis se deras vår- och höstkonserter i universitetsaulan. Orkesterns traditionella julkonsert kan du höra i Missionskyrkan.

Körer

En av Uppsalas kanske mest kända körer är Orphei Drängar (OD) som du bland annat kan höra på Carolina Redivivas trappa på sista april. Kören startade 1853 – i kolerans tid. En epidemi hade brutit ut och Uppsala var isolerat på grund av smittorisken. Den 30 oktober samlades några studenter i en festvåning på Gamla Torget för att lindra tristessen med sång och musik. Bland annat sjöng man Bellmans fjortonde epistel, som inleds med orden ”Hör, I Orphei Drängar, stämmen Edra strängar!”.

Fler körer i Uppsala

Orphei drängar sjunger på trappan utanför Carolina Rediviva på sista april
Senast uppdaterad: 2021-05-18