Kvalitetsarbete i utveckling

Kvalitetsarbetet vid Uppsala universitet ska bidra till att upprätthålla, utveckla och stärka den akademiska kulturen och dess förutsättningar. Det ska tillgodose inre och yttre kvalitetskrav och bidra till att universitetets mål och strategier uppfylls.

Vårt kvalitetssystem

Senast uppdaterad: 2021-09-16