Lärande

Lärande kan beskrivas på många sätt - att utöka och utveckla kunskap, att förstå, ändra perspektiv och att förändras och utvecklas som individ. Vid universitetet växer lärandet fram i möten mellan student och lärare i undervisningen. Dessa möten har samma utgångspunkter som den vetenskapliga forskningen: nyfikenhet och öppenhet för idéer, kritiskt förhållningssätt och systematisk prövning av hypotes, metod och slutsats. Vår akademiska undervisning utvecklas ständigt på samma sätt som vår forskning.

Universitetets pedagogiska program

Kvaliteten och utvecklingen av den undervisning som anordnas vid universitetet är lärares och studenternas gemensamma ansvar. Detta återspeglas tydligt i universitetets Pedagogiska program som antogs 2018. För att ge bästa möjliga förutsättningar för att utforma en undervisningsmiljö i världsklass pågår ett kontinuerligt pedagogiskt utvecklingsarbete vid Uppsala universitet. Detta innebär en fokus på förutsättningarna för studenters lärande, en ständig utveckling av undervisningens metoder och miljöer, kontinuerlig pedagogisk kompetensutveckling för lärare samt en betoning av undervisningsuppgiftens meritvärde.

E-lärande vid Uppsala universitet

Ett område inom undervisningen som just nu utvecklas särskilt snabbt är användningen av digitala verktyg och resurser, både för campus- och distanskurser.

En rad åtgärder för vidareutvecklingen av e-lärande vid Uppsala universitet lades fram under våren 2015. Den digitala lärmiljön och spridning av kunskaper och erfarenheter bland universitetets lärare är prioriterade frågor.

Senast uppdaterad: 2021-02-22