E-lärande

E-lärande är ett samlingsbegrepp för alla sammanhang där digitala resurser och verktyg används i undervisningen som ett stöd för studenters lärande. Det är först när teknikanvändningen växer fram ur pedagogisk analys och reflexion som man kan tala om e-lärande som en central del av kvalitetsarbetet. Vid Uppsala universitet pågår en intensiv och snabb utveckling inom området e-lärande.

Ny lärplattform och kompetensutveckling för alla lärare

Uppsala universitet har upphandlat en ny lärplattform (Learning Management System, LMS) som ska ersätta de centralt förvaltade systemen för undervisning: Gotlands Moodle, den nuvarande installationen av Ping Pong samt delar av Studentportalen.

Läs mer om ny lärplattform och kompetensutveckling för alla lärare.

Distansundervisning

Uppsala universitets många distanskurser lockar varje termin tusentals studenter. För somliga är  distanskurser den första kontakten med universitetet, men för många andra en möjlighet till fortbildning och fördjupning vid sidan om arbetet.

E-initiativ

För att möjliggöra en långsiktig utveckling inom e-lärandeområdet har en rad initiativ tagits för vidareutvecklingen av e-lärandet vid Uppsala universitet. Förslaget handlar bland annat om införande av en ny lärplattform och en bred satsning på kompetensutveckling för lärare.

Nya lärmiljöer

Utvecklingen av utbildningsmiljön på campus pågår hela tiden för att möta universitetets behov och krav. Målet är att erbjuda ändamålsenliga och stimulerande lärmiljöer som verksamheten efterfrågar, behöver och använder.

 

System inom lärande

Uppsala universitet arbetar strategiskt med IT som verktyg inom forskning och utbildning. En rad centrala och lokala system erbjuder stöd för lärande och studieadministration.

Senast uppdaterad: 2021-01-19