Distansundervisning vid Uppsala universitet

Universitetets utbud av distanskurser är stort och varierat. Många är fristående kurser, som man väljer för att till exempel komplettera sin utbildning inom ett program, men vid de teologiska och språkvetenskapliga fakulteterna är det möjligt att läsa hela sin grundutbildning till kandidatexamen på distans.

De allra flesta distanskurserna ges helt och hållet via webben med till exempel inspelade föreläsningar och diskussioner i virtuella mötesrum. Majoriteten är halvfartskurser och en del har inslag där deltagarna träffas på campus vid ett eller några tillfällen, även om det mesta av arbetet och kontakten med lärare och andra studenter sköts online.

Distanskursernas pedagogik, med dess betoning på de rika möjligheterna för interaktion mellan studenter och mellan studenter och lärare, har även kommit att influera campusundervisningen vid många institutioner.

Interaktivitet och kreativitet - för kvalitet

Distanskurser vid Uppsala universitet har samma höga krav som campuskurser - utbildningar på distans ska kunskapsmässigt hålla samma kvalitet som de som ges på campus i Uppsala eller i Visby.

Distanskurser behöver dock utformas efter sina egna förutsättningar. När all eller det mesta av kommunikationen på kursen sker virtuellt krävs till exempel extra tydlighet vad gäller struktur och instruktioner. Distansstudenter har inte lika enkelt tillgång till informella kontaktytor med sina kurskamrater som campusstudenter. Lärarna kan därför behöva arbeta mer medvetet för att de ska samarbeta och till exempel ge uppgifter som låter en grupp studenter skapa material som blir en resurs för alla kursdeltagare.

God planering och genomtänkt pedagogik avgör alltså kvaliteten, inte campus- eller distansformatet i sig.

Läs en sammanställning av aktuell forskning kring kvalitetsfrågor i online-utbildningar!

Distansutbildningar i siffror

Universitetets utbud av distanskurser är omfattande. Vårterminen 2015 fanns sammanlagt 7577 registreringar på 283 distanskurser, varav 80 var baserade på Campus Gotland. Inför vårterminen 2016 fanns 375 kurser att söka, varav 270 gavs helt och hållet online, det vill säga utan några träffar alls på studieorten. 56 kurser var på avancerad nivå.

Den fakultet som hade flest distanskurser (104) inför våren 2016 var den språkvetenskapliga. Totalt erbjöds 269 kurser inom humaniora och samhällsvetenskap, 68 inom teknik och naturvetenskap och 38 inom medicin och farmaci.

Service för distansstudenter

Kommunikation studenter emellan, liksom den mellan lärare och studenter, kan många gånger bli mer intensiv och omfattande på en distanskurs än på en campuskurs. Den digitala tekniken har radikalt förbättrat villkoren för distansstuderande, men det finns fortfarande saker som kan vara svårare att ordna om man inte befinner sig på campus, t.ex. biblioteksfrågor. Biblioteket erbjuder därför service även åt distansstudenter, till exempel möjligheten ställa frågor direkt till en bibliotekarie via chatt.

Senast uppdaterad: 2021-01-19