Laborativ lärosal vid Uppsala universitet

I den laborativa lärosalen lär sig universitetets anställda mer om pedagogik och teknik. Den flexibla inredningen och tekniken i rummet underlättar undervisningsformer som främjar studentsamarbete, diskussion och delaktighet. Här pågår undervisning med studenter, fortbildning, handledning och seminarieverksamhet.
 

Lärosal med unik flexibilitet

Den laborativa lärosalen är rund med väggar av glas och rymmer ca 70-80 personer. Rummet kan lätt förändras. På några minuter kan väggar dras ut och förvandla salen till två eller tre mindre rum. Eftersom alla bord och stolar har hjul och enkelt kan fällas ihop går det också snabbt att möblera om. De utdragbara väggarna är rumsavdelare, men fungerar samtidigt som stora whiteboardtavlor.

Lärosalen har ett avancerat ljudsystem och är utrustad med fyra interaktiva tavlor och fyra filmdukar. Bärbara datorer finns att låna liksom mentometrar, ”clickers”. En tekniker finns alltid tillhands för att hjälpa till och lösa eventuella problem.

Vill du kika in i den laborativa lärosalen? Besök då vår 360˚ panorama av lärosalen.

Undervisning i den laborativa lärosalen

Alla som undervisar vid Uppsala universitet är välkomna till den laborativa lärosalen med sina studenter. Hit kommer lärare från olika ämnesområden och discipliner för att testa pedagogiska metoder, tekniker och upplägg i sin undervisning. Lärosalen kan bokas för enstaka tillfällen eller för en hel kurs.

Pedagogiska utvecklare hjälper alla lärare att komma igång och kan ge råd om pedagogik och teknik. De kan också vara ett stöd under själva undervisningen och ge tips om hur erfarenheter i den laborativa lärosalen kan tas tillvara i mer traditionella lärosalar.
Exempel och mer information om undervisning i den laborativa lärosalen

Mötesplats med lärande i fokus

Flera gånger per termin är universitetets anställda välkomna till lunchseminarier med inbjudna talare och en efterföljande diskussion. Seminarierna har betoning på undervisning och e-lärande, och är ett tillfälle att få inspiration och dela idéer. ”Flipped Classroom – lösningen på alla problem?”, ”Föreläsningar på webben – hur gör man (inte)?” och ”Lärande på spåren: om Learning Analytics” är exempel på några tidigare seminarier.

I den laborativa lärosalen ges kurser och workshops om it i undervisningen. Olika kurser om Studentportalen, universitetets centrala system för studieadministration och undervisning, erbjuds vid ett par tillfällen per termin. Därutöver finns ett brett basutbud av kostnadsfria kurser som ges on-demand. Kurser kan även anpassas efter önskemål och behov.

Institutioner och grupper av lärare har möjligheten att förlägga möten till den laborativa lärosalen för att enkelt kunna kombinera dem med en introduktion till digitala verktyg eller en kurs i något annat relevant ämne.

Varför en laborativ lärosal?

Den laborativa lärosalen är en universitetsgemensam resurs som utgår från universitetets Mål och strategier för förstklassig utbildning
Lärosalen syftar till att:

  • inspirera till användning av it i undervisningen både på campus och på distans
  • uppmuntra pedagogisk vidareutveckling och förnyelse som främjar studentaktivitet, delaktighet och lärande
  • vara ett led i universitetets strävan efter en breddad pedagogisk kompetens bland lärarna (fortbildning)
  • fungera som en knutpunkt och mötesplats för utbyte av erfarenheter, idéer och kunskap om innovativ pedagogik, it i undervisningen och tekniska lösningar som kompletterar befintliga pedagogiska metoder och verktyg.
  • fylla funktionen av ett drivhus som testar, implementerar och introducerar ny teknik, nya programvaror osv. som sedan kan få spridning ut till institutionerna

Alla lärare kan utan kostnad boka den laborativa lärosalen för undervisning. Verksamheten dokumenteras och utvärderas av pedagogiska utvecklare för att:

  • följa upp användningen
  • samla och sprida erfarenheter
  • kartlägga behov och önskemål
  • kunna ge undervisande lärare välgrundad och relevant feedback

Enheten för universitetspedagogik vid Avdelningen för kvalitetsutveckling och Enheten för förvaltning och utveckling vid IT-avdelningen har ett delat ansvar för den laborativa lärosalen.

Senast uppdaterad: 2021-01-19