Öppna kurser på nätet - MOOC från Uppsala universitet

Under 2016 skapade lärare vid universitetet tre så kallade MOOCs, Massive Open Online Courses, en från varje vetenskapsområde. Syftet har varit att fördjupa universitetets kunskaper om nya former av nätbaserat lärande, att visa upp några av universitetets styrkeområden och att sprida aktuell forskning till en bredare allmänhet. Under 2016/2017 gavs varje kurs två gånger via den brittiska plattformen FutureLearn. Under hösten 2017 utvärderas projektet.

Det handlar inte om några vanliga universitetskurser, som ger akademiska poäng, utan om öppna kurser, som välkomnar alla intresserade. Satsningen på MOOC blir på så vis en del av universitetets tredje uppgift - samverkan med det omgivande samhället. Språket är engelska, och kurserna har alltså en internationell målgrupp.

Vad är MOOC?

Utvecklingen av MOOCs har under de senaste åren ömsom setts som universitetens framtid, ömsom uppfattats som ett hot mot akademisk kvalitet och studenternas rätt till en god utbildning. Efter de första årens överdrivna optimism och pessimism befinner sig MOOC nu i ett intressant skede. De är inte längre ett enhetligt fenomen, utan modifieras och används i allt mer skiftande sammanhang och erfarenheterna från tusentals genomförda kurser börjar ge en mycket mer nyanserad bild av styrkor och svagheter. En presentation av vad MOOCs är och kan vara, historik, och nuvarande status finns i en artikel på engelska Wikipedia.

FutureLearn - Uppsalas MOOC-plattform

De flesta MOOCs ges via olika externa plattformar och inte genom universitetens egna system. Uppsala valde som första svenska universitet FutureLearn, som grundades 2013 och som är ett fristående bolag, helägt av brittiska OpenUniversity.
 

MOOCs in Scandinavia

Den 9-10 juni 2016 hölls en konferens i Göteborg om MOOCs utveckling i de nordiska länderna. Chalmers stod som arrangör tillsammans med Karolinska institutet, KTH, Lunds universitet samt Uppsala universitet. Presentationer från konferensen finns på nätet. Konferensen arrangerades för andra året i rad. Abstracts och presentationer från den tidigare konferensen, på Karolinska institutet 11-12 juni 2015, finns fortfarande tillgängliga.

Senast uppdaterad: 2021-01-19