Ny lärplattform och kompetensutveckling för alla lärare

Uppsala universitet har under 2019 påbörjat införandet av Canvas som underliggande system till lärplattformen StudiumLäs mer om bakgrunden till satsningen.

Övergången från nuvarande system till Studium sker successivt. Studium ersätter de centralt förvaltade systemen för undervisning: Gotlands Moodle, den nuvarande installationen av Ping Pong samt delar av Studentportalen.

Canvas är en nationell och internationell spridd lärplattform som kommer att underlätta och utveckla undervisningen samt möjliggöra samarbeten med andra lärosäten. Redan nu ingår införandeprojektet i SALSA-nätverket, ett nätverk bestående av 22 lärosäten som i Sunets regi samarbetar kring såväl pedagogiska som tekniska frågor om Canvas.

Parallellt med införandet av Studium pågår arbetet med att införa Inspera för digital examination. Läs mer om digital tentamen vid Uppsala universitet.

Har du frågor? Kontakta info-elarande@uadm.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-01-19