Rankning

Universitetsrankningar

Universitetsrankningar är en företeelse som försöker jämföra och rangordna en mängd lärosäten i listor, ofta utifrån ett kvalitetsperspektiv. De som tillverkar rankningslistorna är normalt inte universiteten själva utan till exempel media, statliga myndigheter eller organisationer av olika slag.

Underlag till rankninglistor kan komma från olika typer av källor:

  • officiell statistik (nationell eller från ett visst lärosäte),
  • bibliometri (analys av publicering av vetenskapliga artiklar och genomslag för dessa),
  • analyser via nätet till exempel i form av enkäter till lärosäten, studenter, arbetsgivare etc.

Från dessa olika källor hämtas en mängd olika data och olika aspekter (indikatorer) vägs mot varandra och kombineras till en slutsiffra som kan presenteras som ett betyg eller mått på kvalitet hos ett visst universitet.

Uppsala universitet topp-100

Uppsala universitet har de senaste åren, med några undantag, placerat sig bland de 100 bästa universiteten i världen i de tre största internationella rankningarna, ARWU, QS och THE.

En rankningswebbsida finns där ett flertal universitets placeringar i de tre största internationella rankingarna, ARWU, QS och THE samlas. Här finns även Leidenrankningen som helt baseras på bibliometri.

Frågor och svar om universitetsrankningar

Senast uppdaterad: 2021-01-19