Kvalitetsarbete

Lärande

Allt lärande växer fram ur möten med nya erfarenheter och kunskaper. Vid universitetet möts lärare och studenter i undervisningen, som har samma utgångspunkter som forskningen: nyfikenhet och öppenhet för nya idéer, tillsammans med ett kritiskt förhållningssätt och systematisk prövning av argument, metoder och slutsatser. Därför utvecklas också undervisningen ständigt, precis som forskningen.

Undervisningens kvalitet är ett gemensamt ansvar för lärare och studenter. För att ge bästa möjliga förutsättningar att forma en undervisning i världsklass pågår ett kontinuerligt arbete inom pedagogisk utveckling vid Uppsala universitet.

Ett fokus på förutsättningarna för studenters lärande, en ständig utveckling av utbildningen, kontinuerlig pedagogisk kompetensutveckling för lärare och betoningen av undervisningsuppgiftens meritvärde är centrala faktorer inom kvalitetsarbetet.

Ett område inom undervisningen som just nu utvecklas särskilt snabbt är användningen av digitala verktyg och resurser, både för campus- och distanskurser.

En rad åtgärder för vidareutvecklingen av e-lärande vid Uppsala universitet lades fram under våren 2015. Den digitala lärmiljön och spridning av kunskaper och erfarenheter bland universitetets lärare är prioriterade frågor.