Publikationer inom pedagogisk utveckling

Inom ramen för kvalitetsarbete vid Uppsala universitet har följande rapporter publicerats vad gäller universitetspedagogisk utveckling.
Ett antal publicerade rapporter och broschyrer finns inte i DiVA. För mer information se rapporter om pedagogisk utveckling.

Book of abstracts from the International Perspectives in Teaching and Learning Conference, May 2019

För mer information kontakta Charlotte Sundström.

Publikationer