Uppsala universitets placeringar i några rankningslistor

Nedan följer en sammanfattande tabell över Uppsala universitets placeringar i olika universitetsrankningar.

Rankningslista Placering
ARWU (Shanghairankingen) (2019) 62
QS (2019) 116
Times Higher Education (2019) 102
Leiden ranking (2019) 118 (Ptop 10%)
US News (201) 103
Webometrics (2019) 106

Uppsala universitet har under de senaste åren, med några undantag placerat sig bland de 100 bästa universiteten i världen i de tre största internationella rankningarna, Times Higher Education (THE), QS World University Rankings, och ARWU (Shanghairankningen).

Den bibliometriska listan Leiden ranking visar placeringen för en rad bibliometriska indikatorer, t. ex. kronindikatorn Ptop10%, vilka alla mäter vilket genomslag ett lärosätes forskning har. Även andra mått som t. ex. samarbetsgrad redovisas i denna lista.