Lagerträdet

Intendenturen Lagerträdet är verksamma vid Geocentrum och Evolutionsbiologiskt centrum (EBC)

Information Lagerträdet

Lagerträdet kommer att följa riktlinjerna från universitetets rektor och folkhälsomyndighetens riktlinjer. Läs mer på https://www.teknat.uu.se/utbildning/student/corona-info/


Campuskort krävs för tillträde till lokaler. Det är viktigt att ta del av och följa de instruktioner som finns anslagna på Campusområdet.


Restaurang Hassan & Preecha kommer att ha julstängt. Sista dagen restaurangen håller öppet är fredagen den 17 december.
Alla gäster är välkomna tillbaka den 10 januari.

Senast uppdaterad: 2021-11-30