Lagerträdet

Intendenturen Lagerträdet är verksamma vid Geocentrum och Evolutionsbiologiskt centrum (EBC)

Information Lagerträdet

I dagsläget finns inga specifika restriktioner inom Lagerträdet på grund av den fortsatta pademin.
Lagerträdet följer riktlinjerna från universitetets rektor och folkhälsomyndigheten. Läs mer på https://www.teknat.uu.se/utbildning/student/corona-info/


Campuskort krävs för tillträde till lokaler. Det är viktigt att ta del av och följa de instruktioner som finns anslagna på Campusområdet.

Senast uppdaterad: 2022-03-22