Lagerträdet

Intendenturen Lagerträdet är verksamma vid Geocentrum och Evolutionsbiologiskt centrum (EBC)

Information Lagerträdet

Spridningen av Corona har åter igen ökat.
Lagerträdet kommer att följa riktlinjerna från universitetets rektor och folkhälsomyndighetens riktlinjer. Läs mer på https://www.teknat.uu.se/utbildning/student/corona-info/


Campuskort krävs för tillträde till lokaler. Det är viktigt att ta del av och följa de instruktioner som finns anslagna på Campusområdet.

Senast uppdaterad: 2022-01-21