Lagerträdet

Intendenturen Lagerträdet är verksamma vid Geocentrum och EBC

Information Lagerträdet

Viktigast nu är att till varje pris undvika spridning av smitta! Därför önskar vi att så få som möjligt befinner sig på campus. Läs mer på https://www.teknat.uu.se/utbildning/student/corona-info/

Campuskort krävs för tillträde till lokaler. Det är viktigt att ta del av och följa de instruktioner som finns anslagna på Campusområdet.

Senast uppdaterad: 2021-03-30