EBC - Evolutionsbiologiskt centrum

Vid EBC sker en stor del av Uppsala universitets forskning och utbildning i biologi.

Evolutionsbiologiskt centrum

Pga corona är muséerna stängda och verksamheten vid institutionerna sker mestadels på distans. Vi håller receptionen öppen vardagar 9-15 fram till 18 december. Men vi ber studenter att följa de regler som är uppsatta och företrädesvis studera hemma eller om så inte går, vid eget campus. Se aktuell information på vår startsida.

Mer om verksamheten vid Evolutionsbiologiskt centrum kan du läsa på www.ebc.uu.se.

Biblioteket når du enklast genom huvudentrén Norbyvägen 14. Se biologibibliotekets web

Restaurang Hassan&Preecha finns en våning upp i Hus 15, besök gärna deras hemsida för mer information.
 

Föreläsningssalar

Föreläsningssalar: (Under corona så är antalet platser begränsa till ungefär en tredjedel)
Ekmansalen, 130 platser
Friessalen, 130 platser
LIndahlsalen, 100 platser
Zootissalen, 102 platser

Du når föreläsningssalarna genom huvudentrén.
I salarna finns utrustning för videokonferens, vill du ha tekniskt stöd i samband med start av undervisning så anmäl det i förväg till Teknisk service.

Parkering

Det finns gott om parkeringsplatser vid EBC med infart från Norbyvägen samt Kåbovägen. Med giltigt passerkort kan du i parkeringsautomaten få taxa 2 vilket ger dig en lägre parkeringsavgift.

För studenter

Studieplatser finns i korridorer samt främst i Stamcellen och Bärskogen. I dessa studentutrymmen hittar du också pentryn med microvågsugnar.

Huvudentré Norbyvägen 14 (hus 15, kärnhuset)
Här hittar du föreläsningssalar, lärosalar 1-3, bibliotek och restaurang.
Du kan sitta i restaurangytan och studera, men inte då restaurangen är öppen - då är platserna till för restauranggäster.

Norbyvägen 18B
Genom denna entré kommer du till datorsalar, tysta läsplatser, undervisningslab samt studentuppehållsrummet Bärskogen (mazemap).

Norbyvägen 18C
Är du på väg till lärosal 4-6 eller till studentuppehållsrummet Stamcellen (mazemap) så är detta rätt ingång.

Senast uppdaterad: 2021-01-29