EBC - Evolutionsbiologiskt centrum

Vid EBC sker en stor del av Uppsala universitets forskning och utbildning i biologi.

Evolutionsbiologiskt centrum

Med hänvisning till Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att undvika trängsel finns fortfarande restriktioner kvar. Muséerna har öppnat och restaurangen är öppen men med begränsat antal platser. För att undvika trängsel i korridorer är rekommendationen att endast vara vid campus i samband med undervisning.

Situationen kan förändras så det är viktigt att ta del av uppsatta anslag.

Biblioteket når du enklast genom huvudentrén Norbyvägen 14. Se biologibibliotekets webb

Restaurang Hassan & Preecha finns en våning upp i Hus 15, besök gärna deras hemsida för mer information och veckomenyn.
 

Föreläsningssalar

Föreläsningssalar: (Under corona så är antalet platser begränsa till ungefär en tredjedel)
Ekmansalen, 130 platser
Friessalen, 130 platser
Lindahlsalen, 100 platser
Zootissalen, 102 platser

Du når föreläsningssalarna genom huvudentrén. Hitta till salarna genom mazemap!
I salarna finns utrustning för videokonferens, vill du ha tekniskt stöd i samband med start av undervisning så anmäl det i förväg till Teknisk service.

För studenter

Studenter kan hämta campuskort i receptionen på EBC. Information om hur du beställer ditt campuskort hittar du på uu.se/student/regler-och-rattigheter/campuskort  
Du väljer själv PIN-kod och laddar upp foto i serviceportalen, du får därefter ett mail när ditt kort är klart för utskrift. Vid utskrift av campuskort ska du uppvisa giltligt ID/pass.

Studieplatser finns i korridorer samt främst i Stamcellen och Bärskogen. I dessa studentutrymmen hittar du också pentryn med mikrovågsugnar.

Huvudentré Norbyvägen 14 (hus 15, kärnhuset)
Här hittar du föreläsningssalar, lärosalar 1-3, bibliotek och restaurang.
Du kan sitta i restaurangytan och studera, men endast då restaurangen är stängd - under öppettiderna (10.30 - 13.30) är platserna till för restauranggäster.

Norbyvägen 18B
Genom denna entré kommer du till datorsalar, tysta läsplatser, undervisningslabb samt studentuppehållsrummet Bärskogen (mazemap).

Norbyvägen 18C
Är du på väg till lärosal 4-6 eller till studentuppehållsrummet Stamcellen (mazemap) så använder du denna ingång.

Senast uppdaterad: 2021-09-23