EBC - Evolutionsbiologiskt centrum

Vid EBC sker en stor del av Uppsala universitets forskning och utbildning i biologi.

Evolutionsbiologiskt centrum

Muséerna och restaurangen är öppna och inga begränsningar finns i antal besökare och sittplatser. Situationen kan dock förändras så det är viktigt att ta del av uppsatta anslag.

Biblioteket når du enklast genom huvudentrén Norbyvägen 14. Se biologibibliotekets webb.

Restaurang Hassan & Preecha finns en våning upp i Hus 15, besök gärna deras hemsida för mer information och veckomenyn.

Karta över EBC

Föreläsningssalar

Under corona så kan antalet platser vara begränsade.

Föreläsningssalar:

Klicka på salens namn för att se dess position på en karta i Mazemap.

Du når föreläsningssalarna genom huvudentrén. I salarna finns utrustning för videokonferens, vill du ha tekniskt stöd i samband med start av undervisning så anmäl det i förväg till Teknisk service.

För studenter

Studenter kan hämta campuskort i receptionen på EBC. Information om hur du beställer ditt campuskort hittar du på uu.se/student/regler-och-rattigheter/campuskort

Du väljer själv PIN-kod och laddar upp foto i serviceportalen, du får därefter ett mail när ditt kort är klart för utskrift. Vid utskrift av campuskort ska du uppvisa giltligt ID/pass.

Studieplatser finns i korridorer samt i Stamcellen och Bärskogen. I dessa studentutrymmen hittar du också pentryn med mikrovågsugnar.

Huvudentré Norbyvägen 14 (hus 15, kärnhuset)

Här hittar du föreläsningssalar, lärosalar 1-3, bibliotek och restaurang.

Du kan sitta i restaurangytan och studera, men endast då restaurangen är stängd - under öppettiderna (10.30 - 13.30) är platserna till för restauranggäster.

Norbyvägen 18B

Genom denna entré kommer du till datorsalar, tysta läsplatser, undervisningslabb samt studentuppehållsrummet Bärskogen (mazemap).

Norbyvägen 18C

Är du på väg till lärosal 4-6 eller till studentuppehållsrummet Stamcellen (mazemap) så använder du denna ingång.

Sittplatser i studentutrymmet Stamcellen
Senast uppdaterad: 2023-01-23