Verksamheter vid EBC

Institutionen för Biologisk Grundutbildning

Institutionen för Biologisk Grundutbildning (IBG) är den biologiska sektionens gemensamma organisation för grundutbildning inom biologi, bioteknik, bioinformatik och miljövetenskap.
Institutionen har ett antal utbildningsprogram och ansvarar även för kurser i biologi och naturvetenskap inom lärarprogrammet.

Läs mer om institutionen och dess utbildningar.

Institutionen för ekologi och genetik

Institutionen för ekologi och genetik bedriver forskning med ett fokus på punkten där ekologi, evolution och genomik möts. Samspelet mellan organismer och miljö studeras, många gånger genom en evolutionär lins.

Institutionen har fyra forskningsprogram:

Klicka på forksningsprogrammen för att få veta mer.

Institutionen för organismbiologi

Institutionens inriktning är mot utvecklingsbiologi, systematik, evolution och fysiologi hos levande organismer.

Forskningsprogram på institutionen:

Läs mer om forskningsprogrammen och aktuell forskning på deras hemsidor.

I institutionen ingår även SciLifeLab, ett samarbete mellan Karolinska institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Läs mer om SciLifeLabs forskning på EBC här:

Senast uppdaterad: 2023-01-16