Dokument från intendenturen

Boka enhet för mobil videokonferens Instruktioner för hur du bokar den mobila videokonferensutrustningen
Lagerträdets dokumentation Dokumentationssamling med protokoll, verksamhetsplaner m.m. 
Formulär för försändelse Fylls i och lämnas i postrummet vid postning av paket
Posthantering Utförlig information om posthantering vid Lagerträdet
Posthantering - rutiner Rutiner för posthanteringen
Riktlinjer för riskavfallshantering Riktlinjer för hantering av riskavfall på EBC 
Rutiner för leverans av farligt gods Lokala rutiner för hur farligt gods ska levereras

Ritningar
Alla ritningar Samling av alla tillgängliga ritningar över Lagerträdet
EBC - Hus 5 Plan 0-3
EBC - Hus 7 Plan K1-0
EBC - Hus 7 Plan 1-2
EBC - Hus 17 Plan K-1
EBC - Hus 18 Plan 0-1
EBC - Hus 20 Plan K-1
Geocentrum Plan 1-3

Senast uppdaterad: 2022-08-19