Parkering på universitetet

Från och med årsskiftet började ordinarie avgift att tas ut för parkering.

Universitetets anställda och studenter har tillgång till parkeringsbiljetter med Taxa 2. Den kan lösas ut i parkeringsautomaterna eller via appen MobilPark.

Det enklaste sättet att få parkering med Taxa 2 är att installera appen MobilPark på din smartphone. Se ytterligare information nedan.
Parkeringsautomaterna håller på att bytas ut, samtidigt reduceras antalet automater på EBC så att endast en finns kvar. Instruktioner för hur du får taxa 2 i de nya automaterna finns längre ner på sidan.

Några av universitetets parkeringar kräver även ett särskilt tillstånd för att du ska få parkera där. Även bilar som har giltig biljett men saknar tillstånd får parkeringsböter på dessa platser.

Parkeringsautomat med ny kortläsare
Den nya kortläsaren på parkeringsautomaterna

Taxa 2 i parkeringsappen

Hämta appen MobilPark till din smartphone.

Bild från parkeringsappen: Visar adress och vald zonkod.
Leta upp adressen/zonkoden i applikationen.
EBC: Norbyvägen 14-22
Geocentrum: Villavägen 14-20
Zonkod: 2020

Bild från parkeringsappen: Taxa 2 vald.
Välj "UU Taxa 2".


Bild från parkeringsappen: Inloggning med universitetskonto
Logga in med ditt univsersitetskonto/AKKA-konto.


Klart! Du kan nu använda Taxa 2 när du parkerar på universitetets parkeringar.
 
 

Manualer

Taxa 2 (pdf, sv)
Instruktionsmanual för MobilPark

Parkeringsautomaterna

Om du vill ha "Taxa 2", börja med att hålla ditt passerkort mot kortläsaren.

Den nya kortläsaren på parkeringsautomaterna

Tryck inte på START så länge det står "Taxa 2: Håll upp ditt passerkort" på skärmen.

Startbild på parkeringsautomaten

Tryck "START" på skärmen när du ser en röd rubrik med "Taxa 2".

Skärm på parkeringsautomaten: Taxa 2 vald

Välj belopp eller hur länge du vill parkera.

Skärm på parkeringsautomaten: Välj belopp eller hur länge du vill parkera

Skriv ditt registreringsnummer.

Skärm på parkeringsautomaten: Skriv in ditt registreringsnummer

Du får enbart en digital parkeringsbiljett. Om du vill ha ett kvitto, välj om du vill ha det via SMS eller e-post.

Skärm på parkeringsautomaten: Välj hur och om du vill ha kvitto

Senast uppdaterad: 2023-01-23