Reception

Receptionen finns i Kärnhuset EBC, Norbyvägen 14 (mazemap-länk) och tillhandahåller service för studenter anställda och besökare på EBC och Geocentrum.

Öppettider: Receptionen är öppen vardagar 09:00 -15:00 (stängt vid lunch, tider aviseras vid disken).

E-post: reception-ilag@uu.se
Telefon: 018-471 2650


Service i Receptionen

  • Hjälp att hitta på EBC och Geocentrum
  • Skriver ut engångskod för att aktivera konto
  • Skriver ut campuskort
  • Hjälper till att kontakta personal 
  • Kvitterar ut nycklar till anställda
  • Ansvarar för lås och larm på EBC och Geocentrum
  • Bokningar för studentföreningar och externa

Tillträde till Campus

Som student och anställd på uu behöver du ett campuskort. Detta för att du ska kunna öppna dörrar, skriva ut på EduPrint, få taxa 2 när du parkerar och visa att du får vara på området.

I receptionen skriver vi ut ditt campuskort, i samband med utskrift av campuskort behöver du visa giltligt id/pass/körkort. Läs mer om campuskort på univeristetets hemsida

Receptionen tillhandahåller även lånekort som kan hämtas ut av anställda på EBC och Geocentrum.

Lost and found

På EBC lämnas upphittat in i receptionen, har du förlorat ägodelar så kan besöka oss eller kontakta oss via e-post reception-ilag@uu.se. På Geocentrum lämnas upphittat till Intendenturen.

Tillgång till kontorsrum

Anställda på EBC och Geocentrum kan kvittera ut nycklar till kontor och lab i receptionen.

Senast uppdaterad: 2021-01-29