Teknisk service

Teknisk service hanterar reguljär tillsyn, underhåll, hantering av avfall, post, uppdrag och verkstadsarbeten. Teknikerna utgår ifrån EBC varje morgon, men minst en tekniker finns alltid vid Geocentrum. När så behövs, till exempel vid servicearbete i laboratorier eller större rumsflyttar finns en större personalgrupp att tillgå.

Alla beställningar av uppdrag och arbeten sker till tekniskservice-ilag@uu.se .

Senast uppdaterad: 2021-02-03