Lika villkor

Lika villkor är en rättighetsfråga för individen och en kvalitetsfråga för universitetet. Ett lika villkorsperspektiv ska integreras i alla delar av verksamheten och universitetets studie- och arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och respekt.

Stycket ovan är hämtat från Mål och strategier för Uppsala universitet

Rättvisa och kvalitet

Uppsala universitet är en arbets- och studieplats för över 50 000 personer – lika många som en svensk småstad. Här ska alla kunna verka på lika villkor. Alla studenter och anställda ska möta en miljö som präglas av respekt och förståelse oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning och ålder. För oss är det en självklarhet. Det är en fråga om både rättvisa och kvalitet. Vi arbetar systematiskt med förutsättningarna för att alla ska kunna arbeta och studera hos oss på lika villkor.

Arbetet för lika villkor

Senast uppdaterad: 2022-12-06