Rektorsråd

Rektor har kallat tre personer för att de som rektorsråd ska arbeta med utvalda universitetsövergripande frågor tillsammans med universitetsledningen.

Senast uppdaterad: 2021-11-30